Archive for Setembre, 2015

18 Setembre 2015

CURS DE FILOSOFIA GENERAL PER A BATXILLERAT

SHS_Phi_day_Affiche_2012_low_res23-731x1024

UNITAT 1.

PRESENTACIÓ DE LA FILOSOFIA

TEMA 1. EL FENOMEN DE L’AUTOCONSCIÈNCIA

TEMA 2. LA NECESSITAT D’ENTENDRE

EXERCICIS:

EXERCICI DE PRESENTACIÓ DE LA FILOSOFIA I

EXERCICI DE PRESENTACIÓ DE LA FILOSOFIA II

EXERCICI DE PRESENTACIÓ DE LA FILOSOFIA III

UNITAT 2.

QUÈ ÉS FILOSOFIA?

TEMA 3. CIÈNCIA I FILOSOFIA

powerpointFilosofia i ciència

TEMA 4. RACIONALITAT FINALISTA I RACIONALITAT INSTRUMENTAL

EXERCICI SOBRE CIÈNCIA I FILOSOFIA I

UNITAT 3.

QUÈ PUC SABER?

TEMA 5. EL PROBLEMA DEL CONEIXEMENT

TEMA 6. L’EMPIRISME I LES SEUES LIMITACIONS

TEMA 7. EL RACIONALISME I EL SEUS POSTULATS

QÜESTIONARI. RACIONALISME I EMPIRISME

TEMA 8. EL RACIONALISME LINGÜÍSTIC DE NOAM CHOMSKY I LA HIPÒTESI DE SAPIR-WHORF

QÜESTIONARI. EL GENERATIVISME LINGÜÍSTIC DE NOAM CHOMSKY

TEMA 9. EL PROBLEMA DE LA FONAMENTACIÓ DARRERA

QÜESTIONARI. EL PROBLEMA DE LA FONAMENTACIÓ DARRERA

TEMA 10. IDEALISME TRANSCENDENTAL

ACTIVITATS SOBRE IDEALISME TRANSCENDENTAL

TEMA 11. EL POSITIVISME I EL NEOPOSITIVISME

TEMA 12. EL MÈTODE DE LES CIÈNCIES NATURALS

TEMA 13. LES CIÈNCIES FORMALS: AXIOMES I TEOREMES

TEMA 14. EL MÈTODE DE LES CIÈNCIES SOCIALS

TEMA 15. LA NATURALESA DE LA VERITAT

TEMA 16. TIPUS DE PROPOSICIONS

TEMA 17. TIPUS D’INFERÈNCIES

UNITAT 4. QUÈ ÉS L’HOME?

TEMA 18. INTRODUCCIÓ A L’ANTROPOLOGIA

TEMA 19. ANTROPOLOGIA CULTURAL. ESCOLES

TEMA 20. EL PROBLEMA DE LA RELACIÓ ÀNIMA (MENT) -COS (CERVELL)

TEMA 21. ANTROPOLOGIA FILOSÒFICA CONTEMPORÀNIA

UNITAT 5. QUÈ HE DE FER?

TEMA 22. ÈTICA HEL·LENÍSTICA

TEMA 23. EMOTIVISME MORAL

TEMA 25. L’ÈTICA KANTIANA

QÜESTIONARI SOBRE L’ÈTICA KANTIANA

UN DILEMA ÈTIC

UNITAT 6. UN ANIMAL POLÍTIC

TEMA 25. POLÍTICA PLATÒNICA I ARISTOTÈLICA

TEMA 26. TEORIA POLÍTICA MODERNA: EL CONTRACTE SOCIAL

TEMA 27. HOBBES I ROUSSEAU: DUES VISIONS DE L’HOME I DEL PACTE SOCIAL

TEMA 28. CONTRACTE SOCIAL LIBERAL I NEOCONTRACTUALISME (LOCKE, RAWLS I DWORKIN)

TEMA 29. DRETA I ESQUERRA (N. BOBBIO)

TALLER DE FILOSOFIA

TALLER DE FILOSOFIA I

TALLER DE FILOSOFIA II

TALLER DE FILOSOFIA III

TALLER DE FILOSOFIA IV

TALLER DE FILOSOFIA V

TALLER DE FILOSOFIA VI

TALLER DE FILOSOFIA VII

TALLER DE FILOSOFIA VIII

TALLER DE FILOSOFIA IX

TALLER DE FILOSOFIA X

TALLER DE FILOSOFIA XI

ANNEXOS

EL COMENTARI DE TEXTOS FILOSÒFICS

COM FER UN ESQUEMA

Anuncis
17 Setembre 2015

CURS D’HISTÒRIA DE LA FILOSOFIA PER A BATXILLERAT

UploRTF

UNITAT 1.

EL PENSAMENT PRESOCRÀTIC

HERÀCLIT D’EFES

XENÒFANES DE COLOFÓ

PARMÈNIDES D’ELEA

ANAXÀGORES DE CLAZÒMENE

EMPÈDOCLES D’AGRIGENT

DEMÒCRIT D’ÀBDERA

ELS PRINCIPALS SOFISTES

UNITAT 2.

SÒCRATES

SÒCRATES

Sòcrates (de Roberto Rossellini, 1970)

UNITAT 3.

PLATÓ

Presentació audiovisual, gentilesa de la professora Lluna Pineda (www.filoselectivitat.cat)

VIDA I OBRA DE PLATÓ

EL DUALISME ONTOLÒGIC. LA TEORIA DE LES IDEES

DUALISME EPISTEMOLÒGIC

EL MITE DE LA CAVERNA

El mite de la caverna. Vídeo 1

El mite de la caverna. Vídeo 2

TEORIA ANTROPOLÒGICA I ÈTICA

El mite del carro alat. Video 1

El mite del carro alat. Video 2

COSMOLOGIA I FÍSICA PLATÒNIQUES

TEORIA POLÍTICA

L’EDUCACIÓ

UNITAT 4.

ARISTÒTIL

VIDA I OBRA D’ARISTÒTIL

METAFÍSICA ARISTOTÈLICA

ANTROPOLOGIA I EPISTEMOLOGIA

LA COSMOLOGIA I LA CIÈNCIA ARISTOTÈLIQUES

UNITAT 5.

AGUSTÍ D’HIPONA

VIDA I OBRA D’AGUSTÍ D’HIPONA

EL PLATONISME AGUSTINIÀ

UNITAT 6.

TOMÀS D’AQUINO

VIDA I OBRA DE TOMAS D’AQUINO

L’ARISTOTELISME TOMISTA

UNITAT 7.

FRANCIS BACON

EL PROJECTE REFORMISTA DE FRANCIS BACON

UNITAT 8.

RENÉ DESCARTES

Presentació audiovisual, gentilesa de la professora Lluna Pineda (www.filoselectivitat.cat)

SOCIETAT I CULTURA A L’ÈPOCA DE DESCARTES

CRONOLOGIA DE LA VIDA I L’OBRA DE DESCARTES

EL MÈTODE CARTESIÀ

EL DUBTE METÒDIC

DE DÉU, QUE EXISTEIX

LA NOCIÓ CARTESIANA DE SUBSTÀNCIA

LA CIÈNCIA CARTESIANA

L’OCASIONALISME

SOBRE LA LLIBERTAT I L’ERROR

L’OCASIONALISME

Descartes (de Roberto Rossellini, 1973)

LA NOVA CIÈNCIA GALILEANA

Galileo (de J. Losey, amb guió de Bertolt Brecht, 1974)

UNITAT 9.

BARUCH SPINOZA

BARUCH SPINOZA

UNITAT 10.

JOHN LOCKE

Presentació audiovisual, gentilesa de la professora Lluna Pineda (www.filoselectivitat.cat)

VIDA, OBRA I CONTEXT HISTÒRIC DE JOHN LOCKE

L’EMPIRISME DE JOHN LOCKE

EL CONTRACTE SOCIAL SEGONS JOHN LOCKE

UNITAT 11.

GEORGE BERKELEY

GEORGE BERKELEY

UNITAT 12.

ADAM SMITH

ADAM SMITH I EL LIBERALISME ECONÒMIC

UNITAT 13. 

JEREMY BENTHAM

JEREMY BENTHAM. L’UTILITARISME CLÀSSIC

UNITAT 14.

JOHN STUART MILL

Presentació audiovisual, gentilesa de la professora Lluna Pineda (www.filoselectivitat.cat)

JOHN STUART MILL. VIDA I OBRES

L’UTILITARISME DE JOHN STUART MILL

LA NATURALESA DE LA LLIBERTAT I DEL JUDICI MORAL

ON LIBERTY

UNITAT 15.

LA SOSPITA

SIGMUND FREUD

TEORIA DE LA PERSONALITAT I TEORIA DELS INSTINTS

KARL MARX

EL MATERIALISME HISTÒRIC

ARTHUR SCHOPENHAUER

ARTHUR SCHOPENHAUER

FRIEDRICH NIETZSCHE

Presentació audiovisual, gentilesa de la professora Lluna Pineda (www.filoselectivitat.cat)

CRONOLOGIA DE LA VIDA I L’OBRA DE NIETZSCHE

NIETZSCHE. EL NAIXEMENT DE LA TRAGÈDIA

Obertura de Tannhäuser (Wilhelm Furtwangler, Orquestra Filharmònica de Berlín, 1940) 

Gesamtkunstwerk (l’obra d’art total):

https://ca.wikipedia.org/wiki/Gesamtkunstwerk

logoXL

 

 

http://www.associaciowagneriana.com/index.php

LA VOLUNTAT DE PODER

LA CRÍTICA DEL LLENGUATGE I DEL CONEIXEMENT

LA CRÍTICA DEL LLENGUATGE I DEL CONEIXEMENT. EXEMPLES

LA GENEALOGIA DE LA MORAL I LA TRANSVALORACIÓ

LA MALALTIA D’OCCIDENT

LA CRÍTICA A LA RELIGIÓ I A LA DEMOCRÀCIA

LA CRÍTICA A LA RELIGIÓ DE LUDWIG FEUERBACH I SIGMUND FREUD

NIHILISME, SUPERHOME I ETERN RETORN

EXERCICIS DE CRÍTICA:

EXERCICI DE CRÍTICA I

ANNEXOS

Característiques de l’examen d’Història de la Filosofia de les Proves d’Accés a la Universitat (PAU)

http://universitatsirecerca.gencat.cat/ca/03_ambits_dactuacio/acces_i_admissio_a_la_universitat/proves_dacces_a_la_universitat_pau/estructura_de_lexamen_i_informacio_de_les_materies/historia_de_la_filosofia/

17 Setembre 2015

CURS D’ÈTICA I CIUTADANIA PER A QUART D’ESO

006fb46

BLOC 1.

INTRODUCCIÓ A LA FILOSOFIA MORAL

L’AUTOCONSCIÈNCIA

TEMA 1. TEORIA DEL DESENVOLUPAMENT MORAL

TEMA 2. CONCEPTES ESSENCIALS EN FILOSOFIA MORAL

EXERCICIS:

EXERCICI D’INTRODUCCIÓ A LA FILOSOFIA MORAL I

EXERCICI D’INTRODUCCIÓ A LA FILOSOFIA MORAL II

EXERCICI D’INTRODUCCIÓ A LA FILOSOFIA MORAL III

EXERCICI D’INTRODUCCIÓ A LA FILOSOFIA MORAL IV

BLOC 2.

TEORIA ÈTICA CLÀSSICA

TEORIA ÈTICA CLÀSSICA

Vídeos sobre la “banalitat del mal”:

ACTIVITAT SOBRE TEORIA ÈTICA CLASSICA I

ACTIVITAT SOBRE TEORIA ÈTICA CLASSICA II

QÜESTIONARI SOBRE TEORIA ÈTICA CLÀSSICA

BLOC 3.

DRETS I DEURES

TEMA 4. LES NOCIONS DE DRET I DEURE

ACTIVITAT SOBRE DRETS I DEURES

TEMA 5. ELS DRETS HUMANS

Carta fundacional de les Nacions Unides

Declaració universal dels drets humans (versió resumida i en llenguatge senzill)

Declaració universal dels drets lingüístics

EL DRET A L’AUTODETERMINACIÓ

PROPOSTES D’EXPOSICIONS SOBRE DRETS HUMANS

BLOC 4.

LA DEMOCRÀCIA

TEMA 6. AUTORITAT, PODER I LEGITIMITAT

QÜESTIONARI SOBRE LEGITIMITAT I LEGALITAT

ACTIVITAT SOBRE LEGITIMITAT I

ACTIVITAT SOBRE LEGITIMITAT II

TEMA 7. EL SISTEMA DEMOCRÀTIC

QÜESTIONARI SOBRE LA DEMOCRÀCIA ATENESA

QÜESTIONARI SOBRE EL SISTEMA DEMOCRÀTIC

baixaQUÈ ÉS DEMOCRÀCIA?

 

EL RESPECTE A LES MINORIES

ACTIVITATS SOBRE RESPECTE A LES MINORIES

TEMA 9. ELS ESTATS AUTORITARIS I TOTALITARIS

QÜESTIONARI SOBRE L’ESTAT AUTORITARI I L’ESTAT TOTALITARI

TEMA 10. ÈTICA DEL DISCURS

BLOC 5.

ELS SISTEMES ELECTORALS

ACTIVITAT SOBRE SISTEMES ELECTORALS I

ACTIVITAT SOBRE SISTEMES ELECTORALS II

BLOC 6.

EL DISCURS PÚBLIC

TEMA 12. ELS SOFISMES

TEMA 13. LES TÈCNIQUES ERÍSTIQUES

TEMA 14. LA MANIPULACIÓ INFORMATIVA

INFORME-ACTUALITAT-CATALANA-PORTADES-MADRID-page-001

ACTIVITATS SOBRE LLIBERTAT DE PREMSA

ANNEXOS

ELABORACIÓ DE TEXTOS